فیلم ایرانی

متری شیش‌و‌نیم

۱۳۹۷ · ۸.۲ / ۱۰ از ۱۱,۲۳۰ · سعید روستایی

۱۱۳ دقیقه

اکشن ، معمایی

چند تن از مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر به سردستگی صمد به دنبال فروشندهٔ بزرگ شیشه در تهران به اسم ناصر خاکزاد هستند.

فیلم ایرانی

متری شیش‌و‌نیم

۱۳۹۷ · ۸.۰ / ۱۰ از ۱۱,۲۳۰ · سعید روستایی

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

اکشن ، معمایی

چند تن از مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر به سردستگی صمد به دنبال فروشندهٔ بزرگ شیشه در تهران به اسم ناصر خاکزاد هستند. نام فیلم برگرفته از خاطرهٔ ناصر خاکزاد، متهم پروندهٔ مواد مخدر است که در بخشی از سکانس دادگاه روایت می‌کند که کفن برادرش را متری شش و نیم خریدند.

انیمه محبوب

حمله به تایتان‌

۲۰۱۳ · ٪۸۶ از ۳,۷۷۵

۲۵ دقیقه

تاریک ، پسارستاخیزی

قرن‌ها پیش انسان‌ها توسط غول‌هایی به نام تایتان تا مرز نابودی پیش می‌روند و برای حفاظت از جان دیوارهای بلندی می‌سازند.

فیلم ایرانی

متری شیش‌و‌نیم

۱۳۹۷ · ۸.۲ / ۱۰ از ۱۱,۲۳۰

۱۱۳ دقیقه

اکشن ، معمایی

چند تن از مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر به سردستگی صمد به دنبال فروشندهٔ بزرگ شیشه به اسم ناصر خاکزاد هستند.

انیمه محبوب

حمله به تایتان‌

۲۰۱۳ · ٪۸۶ از ۳,۷۷۵

۲۵ دقیقه

فانتزی تاریک ، پسارستاخیزی

قرن‌ها پیش انسان‌ها توسط غول‌هایی به نام تایتان تا مرز نابودی پیش می‌روند. انسان‌های باقی‌مانده برای حفاظت از جان خود دیوارهای بلندی می‌سازند و به مدت ۱۰۰ سال درون این دیوارها در امنیت کامل به سر می‌برند تا زمانی که یک تایتان غول آسا پدیدار می‌شود و دیوار را خراب می‌کند.